Ste veľkým, stredným alebo malým zamestnávateľom, u nás máte, rovnako ako bežný zamestnanec, vždy dvere otvorené.


Radi pre Vás pripravíme jednoduchú pracovnú zmluvu ako aj komplexnú celofiremnú pracovnoprávnu dokumentáciu.
Posúdime stav Vašej existujúcej pracovnoprávnej dokumentácie, pomôžeme Vám s prípravou vnútorných predpisov, rozvrhnutie pracovného času ako aj s koncipovaním schém odmeňovania. Máme skúsenosti s kolektívnym vyjednávaním a radi sa o ne s Vami podelíme. Zastúpime Vás pri delikátnych rokovaniach v prípade skončení pracovného pomeru, budeme Vás brániť na súde.
 
Nás právo baví. Aj to pracovné...


Mám záujem o túto službu
  • Pracovnoprávny audit
  • Príprava pracovnoprávnej dokumentácie (pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti)
  • Príprava vnútorných predpisov (pracovný poriadok, interné smernice)
  • Dokumentácia a poradenstvo ohľadne mzdovej a motivačnej agendy, úprava pracovného času a jeho rozvrhnutie
  • Posúdenie a koncipovanie konkurenčných doložiek a súvisiace poradenstvo, ochrana know-how v pracovnoprávnej dokumentácii
  • Príprava a zmeny kolektívnych zmlúv, asistencia v kolektívnom vyjednávaní
  • Asistencia pri ukončení pracovného pomeru (výpoveď, okamžité ukončenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie)
  • Uplatnenie pracovnoprávnych nárokov, zastupovanie v pracovnoprávnej sporovej agende
  • Všeobecné pracovnoprávne poradenstvo