Realitný business je dynamický a dravý svet. Prevedieme Vás ním tak, aby na jeho konci stál Váš byt, dom, cesta, spokojný vlastník alebo nájomca.


V rámci predakvizičného auditu preveríme históriu nadobudnutia nehnuteľností, prístupy infraštruktúry a energií, budeme sa zaoberať otázkami životného prostredia.

Spolupracujeme so znalcami v obore oceňovania nehnuteľností a realitnými kanceláriami. Pripravíme Vám zmluvnú dokumentáciu tak, aby proces získania všetkých povolení, financovania, výstavby, predaja alebo prenájmu bol bezpečný a svižný.

Poskytneme Vám potrebné právne know-how s pragmatickým, ale férovým prístupom. Rozumieme tomu, že kúpa bývania môže byť Vašou životnou investíciou, pristupujeme k tomu tak.
 
Výstavba nemusí byť len administratívny parkúr, je to zaujímavý biznis.


Mám záujem o túto službu
 
  • Príprava, posúdenie a vyjednávanie kúpnych zmlúv (pozemky, byty, rodinné a bytové domy) a podanie do katastra nehnuteľností
  • Príprava, posúdenie a vyjednávanie nájomných zmlúv (byty, nebytové priestory, ordinácie)
  • Príprava, posúdenie a vyjednávanie zmlúv o zriadení vecných bremien
  • Príprava právneho auditu pre akvizíciu stavebného projektu
  • Zastupovanie v jednotlivých fázach územného a stavebného konania (príprava podania, vyjadrení a opravných prostriedkov)
  • Asistencia architektom, stavebným firmám, malým aj veľkým investorom počas celého procesu prípravy, financovania, výstavby a predaja
  • Zastupovanie v správnych a súdnych konaniach
  • Všeobecné právne poradenstvo v práve nehnuteľností